Informatie - Cursusaanbod - Consultatie - Agenda - Aanmelden - Links - Contact - Help

Consultatie

U heeft vragen
Uw leerling laat tijdens de lessen en de vrije momenten opvallend en zorgelijk gedrag zien. Dit gedrag is met de ouders besproken en in het 'zorgoverleg' van de school ingebracht. Desondanks zijn er geen oplossingen gevonden. Het wil maar niet lukken om de schooldag voor deze leerling goed te laten verlopen. Een van de oorzaken kan een stoornis in het autistisch spectrum zijn. Wellicht bestaat er een vermoeden of is er al een diagnose gesteld van deze stoornis. In deze gevallen is het mogelijk gebruik te maken van het Steunpunt Autisme Twente e.o. Samen met u en de ouders wordt er gekeken wat nu opvallend gedrag is en op welke manier hier het beste mee omgegaan kan worden.

Oplossingen zoeken
Vaak hebben kleine aanpassingen grote effecten op kinderen met ASS. Deze aanpassingen hoeven niet altijd heel ingrijpend te zijn voor de gehele organisatie binnen de klas. Het kan echter wel nodig zijn aanpassingen schoolbreed in te zetten om een optimaal effect te bereiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aanpassingen ten aanzien van pauzes, creatieve vakken en de gymlessen. Door meer tegemoet te komen aan de speciale behoeften van het kind met ASS, zal deze minder op zijn tenen hoeven lopen, wat een gunstig effect kan hebben of de ontwikkeling van het kind.

Aanmelden
Aanmelden voor een consultatie kan als volgt:

 1. U vult een aanmeldformulier in en stuurt dit per mail of per post naar ons toe.
  Steunpunt Autisme Twente
  Europastraat 50-A1
  7622 KG Borne
  info@steunpuntautismetwente.nl
 2. Na ontvangst van het formulier maken wij met u een afspraak voor een observatie en een gesprek op school. Tijdens dit gesprek kunnen direct betrokkenen aanwezig zijn zoals; leerkracht, docent, ouders, intern begeleider, mentor of zorgcoördinator.
 3. Vervolgens maken wij een verslag waarin wij handelingsgerichte adviezen verwerken.

Kosten
Een consultatie, zoals hier beschreven, is geheel kosteloos.


Documenten
Aanmeldingsformulier:  Aanmeldingsformulier PO.doc
Aanmeldingsformulier:  Aanmeldingsformulier VO.doc
Consultatiefolder:  Consultatie.pdf


 
Klik op dit icoon om terug te gaan naar het hoofmenu