Informatie - Cursusaanbod - Consultatie - Agenda - Aanmelden - Links - Contact - Help

 Steunpunt Autisme Twente e.o.

Leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) komen op bijna alle scholen voor. Leerlingen met een autisme spectrum stoornis verwerken informatie anders dan leerlingen zonder deze stoornis. Om deze leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden is het nodig dat leerkrachten, mentoren en medeleerlingen weten wat een autisme spectrum stoornis is en hoe je daar mee om kunt gaan. In de regio Twente en omgeving kunnen alle collega’s die werken in het onderwijs, die behoefte hebben aan informatie of ondersteuning op het gebied van een autisme spectrum stoornis terecht bij het Steunpunt Autisme Twente e.o.

Wat valt o.a. onder ASS?
Onder Autisme Spectrum Stoornis vallen: Kernautisme, Stoornis van Asperger en PDD- NOS.

Welke ondersteuning?
Het Steunpunt Autisme Twente e.o. biedt:

Informatie
• Boeken, dvd’s en ander materiaal
• Voorlichtingsmateriaal
• Voorlichting en kortdurende scholing van schoolteams
• Advisering t.a.v. mogelijke te raadplegen instanties
• Studiedagen

Workshops en Voorlichting
• Basiscursus ‘Autisme in de klas’
• Workshops op het gebied van ASS
• Lezingen op het gebied van ASS

Consultatie
• Kennisoverdracht over ASS
• Afstemming op het individuele kind
• Handelingsadviezen

Meer informatie?
U kunt ons altijd bellen of mailen. Ga naar contact voor onze gegevens.

 
Klik op dit icoon om terug te gaan naar het hoofmenu