Informatie - Cursusaanbod - Consultatie - Agenda - Aanmelden - Links - Contact - Help

 Aanbevolen websites

 • Nederlandse Vereniging Autisme: www.autisme-nva.nl
  Site van de Nederlandse ouder- en familievereniging met: basisinformatie over autisme (kenmerken, gedrag, hulpverlening, invloed op omgeving, behandelmethoden); catalogus van boeken en publicaties; agenda; links; zoekfunctie.

 • Autisme Centraal: www.autismecentraal.com
  Autisme Centraal is een kennis- en ondersteuningscentrum dat autisme ziet als een uitdaging voor onze samenleving. In Autisme Centraal gaan drie partners samen: de Vlaamse Dienst Autisme, De Brug en het Centrum voor Concrete Communicatie. Elk vanuit hun specifieke werking streven ze het zelfde doel na.Wat hen bindt? Ze stellen autisme centraal!

 • Opleidingscentum Autisme: www.ocautisme.be
  Theo Peeters stichtte het OCA in 1981 na een jaar studiebezoek (via het Nationaal Fonds voor Geneeskundig Onderzoek) in North-Carolina (VS). Het OCA is sindsdien geaffilieerd met het TEACCH-staatsprogramma (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped CHildren: Behandeling en opvoeding voor kinderen met autisme en verwante stoornissen - lees: mensen met autismespectrumstoornissen).

 • Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO): www.autismeoverijssel.nl
  Sinds 2012 is een innovatieve manier van werken geïntroduceerd: niet praten "over" maar praten "met", "samen leren van praktijkervaringen" en "niet vergaderen maar doen". Deze nieuwe manier van werken staat sinds 2015 ook centraal in de missie van het Autisme Kennisnetwerk Overijssel. Het Autisme Kennisnetwerk fungeert als een makelaar voor autismekennis over levensdomeinen heen. In het kennisnetwerk is multisectorale autisme expertise aanwezig, die in het geweld van de decentralisaties hard nodig blijft. Het brengt ervaringsdeskundigen en professionals samen in kennisbijeenkomsten. Het biedt producten / diensten zoals de Masterclass en een autisme consult aan huisartsen, (hoger) onderwijs, Centra voor Jeugd. De deelnemers aan het netwerk zijn aangesloten bij een convenant.

 • Onderwijssteunpunt Autisme: www.onderwijssteunpuntautisme.nl
  Steunpunt Autisme Nederland is opgericht in 2015 door oud-medewerkers van de regionale steunpunten autisme. Met de opheffing van de Regionale Expertise Centra zijn ook de meeste steunpunten verdwenen. Ons doel is de cursussen te borgen en te delen, omdat wij ervaren dat het onderwijs meer dan ooit behoefte heeft aan expertise rondom autisme. Daarbij sluit ons aanbod aan bij de behoefte meer op maat en in eigen tempo te kunnen studeren, maar met behoud van fysieke contactmomenten voor intervisie onder deskundige begeleiding.

 • Vanuit autisme bekeken: www.vanuitautismebekeken.nl
  Vanuit autisme bekeken staat voor een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme de kans krijgen om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen. We zetten een beweging in gang om de samenleving anders naar autisme te laten kijken. Vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun directe omgeving kijken we naar het dagelijks leven. Wat kan beter op school, in het gezin, op het werk, in de diagnostiek, in de vrije tijd? In het programma werken professionals met en zonder autisme nauw samen.
 
Klik op dit icoon om terug te gaan naar het hoofmenu