Informatie - Cursusaanbod - Consultatie - Agenda - Aanmelden - Links - Contact - Help

 Aanbevolen websites

 • Nederlandse Vereniging Autisme: www.autisme-nva.nl
  Site van de Nederlandse ouder- en familievereniging met: basisinformatie over autisme (kenmerken, gedrag, hulpverlening, invloed op omgeving, behandelmethoden); catalogus van boeken en publicaties; agenda; links; zoekfunctie.

 • Autisme Centraal: www.autismecentraal.com
  Autisme Centraal is een kennis- en ondersteuningscentrum dat autisme ziet als een uitdaging voor onze samenleving. In Autisme Centraal gaan drie partners samen: de Vlaamse Dienst Autisme, De Brug en het Centrum voor Concrete Communicatie. Elk vanuit hun specifieke werking streven ze het zelfde doel na.Wat hen bindt? Ze stellen autisme centraal!

 • Opleidingscentum Autisme: www.ocautisme.be
  Theo Peeters stichtte het OCA in 1981 na een jaar studiebezoek (via het Nationaal Fonds voor Geneeskundig Onderzoek) in North-Carolina (VS). Het OCA is sindsdien geaffilieerd met het TEACCH-staatsprogramma (Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped CHildren: Behandeling en opvoeding voor kinderen met autisme en verwante stoornissen - lees: mensen met autismespectrumstoornissen).

 • Sociale kaart MEE Twente: www.socialekaarttwente.nl
  In de Sociale Kaart Twente vindt u het regionale aanbod van diensten en producten binnen het werkterrein van de WMO: wonen, werk, zorg en welzijn. Op dit moment (september 2010) bevat de database ruim 5000 regionale adressen en 40.000 landelijke adressen. Er is de mogelijkheid om te zoeken naar diensten en producten alleen voor autisme.

 • Samenwerkingsverband autismehulpverlening Overijssel: www.autismeoverijssel.nl
  Deze site is een initiatief van organisaties in de provincie Overijssel, die deelnemen in het convenant autismehulpverlening Overijssel. Hier is informatie te vinden over: de hulpverlening voor mensen met autisme in Overijssel, de doelstelling van het convenant autisme Overijssel en de activiteiten van de regionale autisme netwerken (RIAN) in Twente en West-Overijssel.

 • REC Oost Nederland: www.recoost.nl
  REC Oost Nederland is een samenwerkingsverband van een aantal scholen voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen- of psychiatrische problemen, ontwikkelingsstoornissen (autisme-spectrum-stoornissen e.d.), veelal in samenhang met andere problemen.

 • REC Oostmarke: www.oostmarke.nl
  Als Regionaal Expertise Centrum (REC) begeleiden wij de plaatsing van kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap in het regulier of het speciaal onderwijs. de Commissie voor de Indicatiestelling toetst aan de hand van criteria of kinderen in aanmerking komen voor plaatsing. Wij verzorgen bovendien de ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs aan leerlingen in het reguliere onderwijs. Rec Oostmarke heeft een steunpunt voor onderwijs aan leerlingen met een Autistisme Spectrum Stoornis

 • REC ZeON: www.zeon.nl
  REC ZeON is een samenwerkingsverband van een aantal scholen voor Speciaal Onderwijs aan kinderen met auditieve en/of communicatieve handicaps: dove kinderen, slechthorende kinderen en kinderen met spraak en/of taalproblemen.

 
Klik op dit icoon om terug te gaan naar het hoofmenu